FHNO National Advisors

Alok Thakkar

Delhi

Anil D’Cruz

Mumbai

Ashok Das

Guwahati

Ashok Shenoy

Bangalore

Ashwini Budrukkar

Mumbai

Bimal Kar

Bhubaneswar

Biplab Nath

Tripura

Chidananda Bhuyan

Guwahati

Deepa Nair

Mumbai

Deepak Abraham

Vellore

Deepak Ranjan Naik

Manipal

Gouri Pantavaidya

Mumbai

Jyoti Dhabolkar

Mumbai

Jyotirmoy Phookan

Guwahati

Kuddush Ahmed

Dispur

Kumar Prabhash

Mumbai

M.N. Baruah

Guwahati

Madan Kapre

Nagpur

Madhabananda Kar

Bhubaneswar

Moni Abraham Kuriakose

Bangalore

Naresh Panda

Chandigarh

Piloo Hakim

Mumbai

Prathamesh Pai

Mumbai

Ravi Kanan

Silchar

Rayappa C.

Chennai

Sarbani Ghosh Lashkar

Mumbai

Shamit Chopra

Jalandhar

Sowrabh Kr. Arora

Delhi

Subramania Iyer

Kochi

Sudhir Bahadur

Delhi

Surender Kr. Dabas

Gurgaon

Sushmita Ghoshal

Chandigarh

Umanath K. Nayak

Hyderabad

Vikas Jagtap

Shillong